Prometej 2 – studijski projekt

Čovjek je dobio božanski dar koji je upotrijebio protiv sebe.